رویکرد هستی شناسانه در طراحی و توسعه استانداردهای حوزه سازماندهی دانش
49 بازدید
محل نشر: کتاب ماه کلیات » بهمن ماه 1391، سال شانزدهم - شماره دوم (3 صفحه - از 40 تا 42)
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : گروهی
زبان : فارسی